Best in show

  • BABY

1 POSTO N°. 10 DOBERMANN “BONNIE”

2 POSTO N° 7 PASTORE TEDESCO “CAROL DELLA VIGNOLA”

3 POSTO N°16 AMERICAN PITBULL TERRIER  “BINGO-BONGO”

4 POSTO N° 15 AMERICAN PITBULL TERRIER “ELEKTRA LAMBORGHINI”

  • JUNIORES

1 POSTO N° 11 BARBONE TOY “FASHION POODLE LINDA”

2 POSTO N° 17 BOULEDOGUE FRANCESE “TOTò”

3 POSTO N° 14 AMSTAFF “SHEELA”

  • INTERMEDIO

1POSTO N° 12 DOBERMANN “NERO”

2 POSTO N° 19 CANE CORSO “OFELIA”

  • OPEN

1 POSTO N° 20 CANE NUDO CINESE “TOKIO”

2 POSTO N° 6 RIESENSCHNAUZER “BLACKSHIVER’S CHARLWOOD”

3 POSTO N° 5 PASTORE TEDESCO “ICE”

4 POSTO N°13 AMERICAN BULLDOG “RAY-BAN”

5 POSTO N° 1 BASSET HOUND “GINGE”

1°  POSTO BASSOTTO TEDESCO A PELO RASO “BUNTIK”

2°  POSTO DOBERMANN  “SAPHY”

3°  POSTO BORDER COLLIE “SHIVA”

4° POSTO DOBERMANN “LAMU'”

5° POSTO DOBERMAN “COCO'”

NOMENAME:

COGNOME/SURNAME:

GROUP/GROUP:

NOMENAME:

COGNOME/SURNAME:

GROUP/GROUP:

NOMENAME:

COGNOME/SURNAME:

GROUP/GROUP:

NOMENAME:

COGNOME/SURNAME:

GROUP/GROUP: